ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM NỮ CHÍNH HÃNG

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỒNG HỒ CITIZEN CHÍNH HÃNG

I. QUY ĐỊNH VÀ PHẠM VI BẢO HÀNH

a. Bảo Hành Chính Hãng

    Tất cả Đồng Hồ CITIZEN Chính Hãng được bảo hành 01 năm quốc tế về pin và máy.

b. Bảo Hành Tại TrangDongHo.vn

    Tất cả Đồng Hồ CITIZEN tại hệ thống TrangDongHo.vn đều được áp dụng chế độ bảo hành cộng thêm 04 năm.

                 1 Năm Bảo Hành Chính Hãng + 4 Năm Bảo Hành Tại TrangDongHo.vn = 5 Năm Bảo Hành

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Lưu ý: Chỉ bảo hành chống nước trong thời gian bảo hành Chính Hãng.

Trong trường hợp đồng hồ của khách bị vào nước sau thời gian bảo hành Chính Hãng, TrangDongHo.vn sẽ hỗ trợ không tính phí dịch vụ,
chỉ tính phí khi thay thế linh kiện đồng hồ bị vào nước.